Knjigu možete naručiti na e-mail metropress@metropress.hr,
na telefon / fax 01/3773-722, ili mobitel 099/7013-388.

Na području Zagreba knjigu dostavljamo, a izvan šaljemo poštom.

Cijena: 160,00 kn

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Ratko Bošković, direktor, prijevod, uredništvo

ratko.boskovic@metropress.hr

 

Jadranka Bošković, lektura, uredništvo

jadranka.boskovic@metropress.hr

 

Neven Bošković, prodaja

neven.boskovic@metropress.hr